học đàn piano tại thảo điền quận 2

học đàn guitar tại thảo điền quận 2

học hát tại thảo điền quận 2

trung tâm dạy nhạc quận 2

học đàn piano học đàn guitar học đàn organ học hát học vẽ
HỌC PIANO THẢO ĐIỀN QUẬN 2 - HỌC PIANO QUẬN 2 - HỌC PIANO AN PHÚ QUẬN 2 - HỌC PIANO AN PHÚ QUẬN 2 - HOC PIANO AN PHU QUAN 2 HỌC PIANO AN KHÁNH QUẬN 2 - HỌC PIANO AN KHANH QUAN 2 HỌC PIANO BÌNH AN QUẬN 2 - HOC PIANO BINH AN QUAN 2 HỌC PIANO THẢO ĐIỀN QUẬN 2 - HOC PIANO THAO DIEN QUAN 2 HỌC PIANO QUẬN 2 - HOC PIANO QUAN 2 TRUNG TÂM ÂM NHẠC QUẬN 2 - TRUNG TAM AM NHAC QUAN 2
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ CHUẨN SẼ BỊ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG
1314 Lượt xem

(NLĐO) - Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28-12-2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục.

 
     Tại Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020, Ban Bí thư đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

     Cụ thể, thu hồi quyết định tuyển dụng với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28-12-2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục.

     Trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện nhưng không thực hiện đúng quy trình, thủ tục tuyển dụng: Nếu được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì cân nhắc xem xét.

 

Cán bộ, công chức, viên chức không đủ chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng - Ảnh 1.

Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28-12-2017

không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thủ tục

 

     Riêng trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải tham gia thi tuyển; nếu trúng tuyển, các chế độ chính sách được tính từ ngày được tuyển dụng trước đó.

     Ngoài ra, Kết luận cũng nêu rõ, không thu hồi quyết định với những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28-12-2017 trở về trước nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

     Trường hợp chưa hoàn thiện thì chậm nhất đến 31-12-2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

                                        H.Lê

                      Nguồn tin : Báo Người Lao Động

Bài viết khác