học piano tại thảo điền quận 2

học guitar tại thảo điền quận 2

học vẽ tại thảo điền quận 2

trung tâm âm nhạc quận 2

học đàn piano học đàn organ học hát học vẽ học đàn guitar
HỌC PIANO THẢO ĐIỀN QUẬN 2 - HỌC PIANO QUẬN 2 - HỌC PIANO AN PHÚ QUẬN 2 - HỌC PIANO AN PHÚ QUẬN 2 - HOC PIANO AN PHU QUAN 2 HỌC PIANO AN KHÁNH QUẬN 2 - HỌC PIANO AN KHANH QUAN 2 HỌC PIANO BÌNH AN QUẬN 2 - HOC PIANO BINH AN QUAN 2 HỌC PIANO THẢO ĐIỀN QUẬN 2 - HOC PIANO THAO DIEN QUAN 2 HỌC PIANO QUẬN 2 - HOC PIANO QUAN 2 TRUNG TÂM ÂM NHẠC QUẬN 2 - TRUNG TAM AM NHAC QUAN 2
QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ XÃ HỘI NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
1219 Lượt xem

     (GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030.

     Nội dung chính của quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030 thực hiện theo các quy định tại Điều 25 Luật Quy hoạch và Điều 23 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ, gồm những nội dung chủ yếu sau:

    - Phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian của hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước.

 

  Ảnh minh họa: TTXVN

 

    - Dự báo xu thế kịch bản phát triển và các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

    - Đánh giá về việc phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực người có công, những cơ hội và thách thức.

    - Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trong thời kỳ quy hoạch.

    - Phương án phát triển hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

    - Danh mục dự án quan trọng cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện.

    - Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

     Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có trách nhiệm đảm bảo việc triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

     Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

         Nhật Minh

Nguồn tin: Báo Giaoduc.net.vn

Bài viết khác